تعرفه هاست و نمایندگی هاست

1000mg

100,000 تومان

PERMONTH

 • تعداد دامنه نا محدود
 • php - mysql 
 • linux
 • Direct admin
 • اتصال رایگان

500mg

70,000 تومان

PERMONTH

 • تعداد دامنه نا محدود
 • php - mysql 
 • linux
 • Direct admin
 • اتصال رایگان

200mg

50,000 تومان

PERMONTH

 • تعداد دامنه نا محدود
 • php - mysql 
 • linux
 • Direct admin
 • اتصال رایگان

50,000mg

300,000 تومان

PERMONTH

 • پهنای باند نا محدود
 • تعداد دامنه نا محدود 
 • php - mysql 
 • linux
 • Direct

200mg

200,000 تومان

PERMONTH

 • پهنای باند نا محدود
 • تعداد دامنه 20 
 • php - mysql 
 • linux
 • Direct

1000mg

150,000 تومان

PERMONTH

 • پهنای باند نا محدود
 • تعداد دامنه 10 
 • php - mysql 
 • linux
 • Direct

Top
logo-samandehi